'Onze verlangens over hoe we eigenlijk zouden willen leven,
is als een motor die wacht op brandstof'.


Life Planning is een traject dat leidt tot een concreet persoonlijk plan van levenswensen en financiële doelen. Nagenoeg iedere levenskeuze heeft financiële consequenties en geld blijkt een belangrijk obstakel te zijn bij het maken van levenskeuzes. Daarom wordt tijdens Life Planning aandacht gegeven aan de rol en betekenis van geld in je leven. 

     Ontdekking

    Levensvisie

      Opruimen 
      Obstakels

    Kennis
    ontwikkeling

    Uitvoering
    plan

Een van de grootste problemen waar we mee worstelen is het vinden van voldoende tijd en aandacht voor de dingen van het leven die we echt belangrijk vinden. De belangrijkste reden van deze worsteling is het feit dat geen tijd wordt genomen om eens goed tegen het licht te houden wat nu werkelijk met het leven te doen. En als we het al mochten weten dan is het nog een hele toer om dat in het dagelijks leven ingepast te krijgen.

Het belangrijkste aan Life Planning is je keuze dat je de tijd neemt om over je leven na te denken. Dat zet de zaak in beweging.