Top fit op basis van de 5 Q’s

Wij geloven in het samenspel van hoofd (IQ), hart (EQ), handen (FQ), onderbuik (SQ) en financiën (PQ). Deze instrumenten stellen ons in staat om te ontdekken wat we willen en deze ontdekkingen ook om te zetten in actie, doelen en resultaat. Deze instrumenten kunnen we optimaal laten functioneren als we weten wat we willen. Wanneer we één van deze segmenten negeren of we functioneren op basis van slechts één van deze segmenten dan krijgen we vanzelf het gevoel dat we niet meer met onszelf of de wereld om ons heen verbonden zijn.  dit tijdperk van van welvaart naar welzijn is leiding nodig op basis van alles wat we in ons hebben. Ons hoofd (IQ), onze handen (FQ), ons hart (SQ) en niet te vergeten onze onderbuik (EQ). Daarnaast speelt geld altijd een rol (PQ). Daarom mijn model van de 5 Q’s.

Ze staan voor het volgende:

IQ, mentaal, de ratio, het gebied waar we onze gedachten en ideeën omzetten in visie, missie en plannen (mentaal fit).
EQ, emotioneel, hier gaat het over onze emoties, gevoelens, relaties, verbinding, vertrouwen, empathie en integriteit (emotioneel fit).
SQ, spiritueel, wat zit er in ons hart, wat is onze bijdrage aan het grote geheel. Hoe zinvol zijn we bezig, wat is de vrijheidsdroom? (spiritueel fit).
FQ, fysiek, hier gaat het over gezondheid, het lijf en over fit voelen. Gezonde voeding, voldoende beweging en een gezonde verhouding tussen inspanning en ontspanning (fysiek fit).
PQ, financieel (pecunia), waar verdienen we ons geld mee en waar geven we het aan uit? Onze financiële intelligentie maakt onze verlangens mede mogelijk. Geld speelt een rol. De vraag is welke? (financieel fit).

Vanuit de betekenisvraag stellen we onszelf in staat op alle gebieden fit te worden, mentaal, emotioneel, spiritueel, fysiek en financieel. Hoofd, hart, gevoel, handen en geld komen bij elkaar.

De 5 Q’s zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden en functioneren in balans met elkaar. Ze vormen een perfecte graadmeter op welke gebieden in het leven werk te verrichten is. Daarnaast zijn de 5 Q’s uitstekende richtingwijzers naar resultaat.